Logo

 

Företaget startades 2002 av Gunnar Nihlén och Anders Bergman (NB står för Nihlén Bergman) och vi har kontor i Bengtsfors. Gunnar och Anders driver NB-konsulter AB beläget i Täby och grundat 1978. Tanken med företaget i Bengtsfors var att vi skulle göra arbeten lokalt då det inte fanns någon VVS-konsult i Dalsland men även kunna vara en resurs åt kontoret i Täby. Idag arbetar vi fortfarande tillsammans med Anders och Gunnar i projekt i Stockholm men har vår tyngdpunkt i Dalsland, södra Värmland och norra Bohuslän.

I dag är vi tre medarbetare: Bengt Zetterberg, Kenneth Eriksson och Marcus Axelsson. Sedan en tid tillbaka ägs företaget också av Bengt. Vi har bred kompetens och vana att arbeta som delar i stora projekt eller ha hela ansvaret för små projekt. Det vi kan hjälpa dig med som kund kan vara tidiga utredningar och ekonomiska kalkyler. Vi upprättar beskrivningar och ritningar för att ni ska kunna gå ut och fråga på priser. Besiktningar av VVS installationer liksom traditionell projektering men även mätning och injustering av rör och luftbehandlingssystem. Vi är sedan 2008 certificerade för att kunna arbeta med energideklarationer. Vi är även certificerade för obligatorisk ventilations kontroll, OVK. Våra uppdragsgivare kan vara rör- och ventilationsentreprenörer, byggnadsföretag, förvaltare av bostäder och lokaler samt privatpersoner.

Affärsidé och mål

Vi vill på ett effektivt sätt hjälpa våra kunder att skapa lönsamma affärer. Det ska vi lyckas med genom att vara professionella, lyhörda och kreativa.