Logo

 

VVS
VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet. Vi har lång erfarenhet från konstruktion av kontor, skolor och bostäder men även industri.
Vi har gedigen och heltäckande kompetens inom värme, luftbehandling, sanitet, kyla, tryckluft och vi ser till att våra kunder och deras brukare får optimala system med hänsyn till ställda krav, funktionssäkerhet samt driftkostnader.

Beskrivningar, ritningar och besiktningar
Vi hjälper våra beställare med att ta fram handlingar som ritningar och beskrivningar enligt i branschen gällande regelverk (AB04, ABT06, AMA AF07 etc.) för att användas vid upphandling. Har man ingått ett tydligt skriftligt avtal innan arbetena påbörjas slipper man onödiga diskussioner efteråt. Vi rekommenderar alltid att utförda entreprenader besiktigas av en oberoende besiktningsman för att konstatera ev. fel, vilka garantitider som gäller o.s.v.

Energideklarationer
Enligt EU direktiv 2010/31/EU samt Lag 2006:985 om Energideklarationer för byggnader som syftar till effektiv energianvändning ska energideklaration upprättas (sammandrag):
-av den uppför eller låter uppför en byggnad
-för byggnader över 500 m² som ofta besöks av allmänheten
-innan en byggnad eller andel i byggnad säljs
Kostnadseffektiva förslag för att minska energiåtgång utan att göra avkall på inomhusmiljökvaliteten har vi alltid arbetat med. Sedan 2008 är vi ackrediterade för att göra energideklarationer.

OVK

Det är sedan 1991 lagstadgat att fastighetsägare ska kontrollera sina luftbehandlingssystem.
OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Byggnader och typ av ventilationssystem:

Intervall:

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Information om Boverkets byggregler, BBR, inklusive Energideklarationer och OVK finns på Boverkets hemsida. Där finns också vilka personer som är certifierade för att få göra deklarationerna och kontrollerna. Du kan alltså hitta personer och företag med rätt kompetens på din ort.

http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/